Welkom

Het moment dat ouders of begeleiders “te” in combinatie met een emotie of gedrag vanuit het kind gebruiken, is een goed moment om de hulp van een pedagoog in te roepen. Een pedagoog kan helpen bij veel klachten die bij kinderen naar voren komen.

-Is een kind bijvoorbeeld te onrustig, -te vaak moe of -te snel afgeleid.
-Blijft het te lang in een emotie of heeft te vaak hoofdpijn of buikpijn of zijn er andere stoornissen.
Dan geeft het kind signalen af dat hij niet lekker in zijn vel zit. Als een kind “niet happy” is, wordt de fysieke-, sociaal-emotionele-, cognitieve- en psychologische gezondheid van zowel het kind als andere familieleden of begeleiders-, belast. Verdere ontwikkeling in deze richting is niet wat we willen en moet worden afgewend en de goede richting word herpakt.

Het doel van KinderCompas is om de gezondheid te verbeteren, door de verdeling van zorg door Vader en Moeder te verbeteren.
Vaak is de verdeling van de verzorging van het kind onevenwichtig verdeeld. Het kan zijn dat vader zorgt voor hoofdzakelijk financiële zorgtaken en moeder zet ambities buitenshuis aan de kant en is thuis. Terwijl elk kind zijn vader en moeder nodig heeft, die bijden het kind inspireren en die er in goede verhouding voor hem zijn. Het heeft de een groot voordeel als de zorgtaken door de biologische ouders worden uitgevoerd, omdat het kind trekjes van beide zijn ouders heeft. Als iets wat een kind van de ene ouder heeft geheel word afgekeurd door de verzorgende ouder zal dit een negatief zelfbeeld tot gevolg hebben.
Het kind heeft van beide ouders het idee nodig dat het blij mag zijn met al zijn eigenschappen. En dat hij goed is zoals hij is, ouders kunnen helpen door het positieve van een eigenschap te zien en te geven wat er nodig is om dit aan te vullen met het wat ze graag meer zouden zien.

Veel problemen, klachten zowel fysiek als sociaal-emotioneel kunnen ontstaan of versterkt worden door een teveel aan het één en een tekort aan het ander. Bijvoorbeeld een kind dat ADHD ontwikkeld (hyperactief word) bij stoornissen als dit is er een deel aanleg en het welzijngevoel wat word beïnvloed door de omgeving .Als dan de verzorging gedaan word gedaan door een moeder die zelf graag druk en creatief bezig is. Vader voelde zich tot moeder getrokken omdat hij wat rustig is en moeder leven in de brouwerij bracht. Verandering is dan nodig, niet omdat het één op zichzelf slecht is maar doordat het teveel van hetzelfde is of stylen te ver uit elkaar liggen en er meer eenheid hierin nodig is. Hierbij kan de pedagoog kijken of bijvoorbeeld vader een kalmerende invloed op het kind kan hebben met eventueel bijschaven van zijn opvoedingsvaardigheden om ook in te grijpen waar nodig en moeder bijvoorbeeld iets buitenshuis kan doen om haar energie kwijt te kunnen om zo de situatie meer in balans te brengen.

KinderCompas helpt ook door ouders bewust te maken van welk voorbeeld ze geven, en geeft advies over welke aanpassingen er gedaan kunnen worden. Vaak denken we, dat we als we problemen tegen komen, hard aan het werk moeten om deze problemen op te lossen, soms moeten we ook onze energie in het juiste gaan stoppen en grenzen beschermen aan de andere kant is het soms nog dat we ons open te stellen voor de oplossingen die zich aandienen als we de rust opzoeken.