Welkom

Het moment dat ouders of begeleiders “te” in combinatie met een emotie of gedrag vanuit het kind gebruiken, is een goed moment om de hulp van een pedagoog in te roepen.

-Is een kind bijvoorbeeld te onrustig, -te vaak moe of -te snel afgeleid.
-Blijft het te lang in een emotie of heeft te vaak hoofdpijn of buikpijn.
Dan geeft het kind signalen af dat hij niet lekker in zijn vel zit. Als een kind “niet happy” is, wordt de fysieke-, sociaal-emotionele-, cognitieve- en psychologische gezondheid van zowel het kind als andere familieleden of begeleiders-, belast. Verdere ontwikkeling in deze richting is niet wat we willen en moet worden afgewend. Want de enige combinatie met “te”, die we door het opvoeden willen realiseren, is natuurlijk; “te”, gecombineerd met het woord vrede. Dit doen we door te werken aan de balans tussen draagkracht en draaglast van de ouder die dat wil of het kind.

KinderCompas maakt voor het kind de volgende stap zichtbaar. Vaak denken we dat we als we problemen tegen komen hard aan het werk moeten om deze problemen op te lossen, dit is niet waar. We hoeven ons alleen open te stellen voor de oplossingen die zich aandienen.

Nadat we contact hebben gelegd en er voldoende informatie is over waar het kind zich nu in de ontwikkeling bevindt, gaan we door interactie onderzoeken waar het kind op vastloopt.